Hlavné menu


Rok 2018

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018 (.pdf)

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2018 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2018: