Hlavné menu


Rok 2015

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015 na rokovaní vlády