Hlavné menu


Rok 2014

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014 (.pdf)

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2014 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2014 na rokovaní vlády