Hlavné menu


Rok 2012

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012 (revidovaná) (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2012 na rokovaní vlády

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2012 (.pdf)