Hlavné menu


Rok 2011

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011 na rokovaní vlády