Hlavné menu


Rok 2009

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2009 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2009 na rokovaní vlády