Hlavné menu


Rok 2008

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2008 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2008 na rokovaní vlády