Hlavné menu


Rok 2005

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2005 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2005 na rokovaní vlády