Hlavné menu


Rok 2003

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2003 (.pdf)

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2003 na rokovaní vlády