Hlavné menu


Projekty migrácií informačných systémov do eGov cloudu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekty migrácií do eGov cloudu. 

Materiály na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektom migrácií ISSZ sú dostupné na webovom sídle MPSVR SR:

Vaše pripomienky projektom zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (vo formáte .xlsx alebo .ods) na emailovú adresu: jozef.snopko@employment.gov.sk do 11. októbra 2019.