Hlavné menu


Kategorizačná komisia

Kategorizačná komisia bola zriadená na účely kategorizácie pomôcok ako poradný orgán ministerstva.