Hlavné menu


Kontaktná adresa

Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava

Mgr. Lucia Záhoráková
Č. d.: 104 – 1. Posch. Budova B
Tel.č.: 02/20462107
Email: lucia.zahorakova@employment.gov.sk

JUDr. Ján Gabura
Č. d.: 104 – 1. Posch. Budova B
Tel.č.: 02/20462105
Email: jan.gabura@employment.gov.sk