Hlavné menu


Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre tvorbu nového Národného programu aktívneho starnutia 

Miloš Nemeček - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre sociálnu problematiku seniorov

Ľubica Gálisová - vedúca pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre zdravotnú problematiku seniorov

Ladislav Hegyi - vedúci pracovnej skupiny

Pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie seniorov

Margita Fabiánová - vedúca pracovnej skupiny