Hlavné menu


Zľavy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S

Hlavné kontaktné miesto pre práva osôb so zdravotným postihnutím zostavilo z podkladov od sekundárnych kontaktných miest Zoznam zliav pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S za rok 2019:

Zoznam zliav pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S