Hlavné menu


Kde končia absolventi škôl?

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil najnovší systém sledovania uplatnenia absolventov v SR. Takzvaná „stopa absolventa" umožňuje sledovať každý deň kariérneho života absolventov všetkých slovenských stredných a vysokých škôl podľa absolvovaného odboru. Ministerstvo práce začalo tento systém budovať už v minulom roku.

Ide o najkomplexnejší systém v Európe, ktorý okrem iného napríklad berie do úvahy aj využitie aktívnych opatrení na trhu práce, ak bol absolvent nezamestnaný a úrad práce mu poskytol niektoré z nich. Takýto komplexný systém nemá žiadna iná členská krajina EÚ ani OECD a už dnes obsahuje vyše 2,5 miliardy údajov.

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl - www.uplatnenie.sk - tak už dnes  možno nájsť informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Ide zatiaľ len o informácie o jednom kariérnom roku. Po vyhľadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa teda konkrétne ukáže, aké kariérne uplatnenie majú absolventi danej školy. „Každý si môže zistiť, ako vyzerá kariérne uplatnenie absolventov každej strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. Chceme nastaviť zrkadlo školám, aby vedeli, ako kvalitne pripravujú absolventov na pracovné uplatnenie. Poskytujeme obrovský analytický potenciál," uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Systém obsahuje údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a informačného systému Sociálnej poisťovne. „Ambíciou nášho ministerstva je dodať do systému aj informácie od zdravotných poisťovní,“ povedal v tejto súvislosti štátny tajomník s tým, že ďalšie údaje rezort práce na portál poskytne v septembri tohto roka a následne v septembri v ďalších rokoch. „Tento rok na jeseň uvidíme, čo sa s absolventom z roku 2018 dialo dva roky," dodal.

Problémom podľa neho stále zostava, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systém je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača. „To isté nám vyskočilo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie," upozornil Branislav Ondruš. A práve tento nový systém dáva reálny obraz kariérneho uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl.

Aby každý absolvent mal uplatnenie - prezentácia (.pptx)