Hlavné menu


Spoločný sekretariát poradných orgánov

Výbory

 

Kontakt

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

tel.: 02/20463116
e-mail: sspo@employment.gov.sk