Hlavné menu


Výška príspevku

Kompenzačný príspevok je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 17,5 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

 Kompenzačný príspevok je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

 Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 23,33 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

 

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku   Doba poberania v rokoch  Odpracovaná doba v rokoch   Výška príspevku           Doba poberania v rokoch  
3 200 €  1 11 350+23,33=373,33 €   3
 4 200 + 17,5 = 217,5 €   1 12  350 +23,33 x 2 = 396,66 €   3
 5    200 + 17,5 x 2 = 235,0 €    1 13  350 + 23,33 x 3 = 419,99 €   3 
 6 200 + 17,5 x 3 = 252,5 € 14  350 + 23,33 x 4 = 443,32 €   3 
 7   200 + 17,5 x 4 = 270,0 €  2  15  350 + 23,33 x 5 = 466,65 €    7
 8  200 + 17,5 x 5 = 287,50 € 16   350 + 23,33 x 6 = 489,98 €  
 9  200 + 17,5 x 6 = 305,0 €  2 20  350 + 23,33 x 10 = 583,30 €
 10  350 €  3  30  350 + 23,33 x 20 = 816,60 €

 Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.