Hlavné menu


Výška príspevku

Kompenzačný príspevok je 223,10 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 19,6 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

 Kompenzačný príspevok je 390,30 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

 Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 26 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

 

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku   Doba poberania v rokoch  Odpracovaná doba v rokoch   Výška príspevku           Doba poberania v rokoch  
3 223,1 €  1 11 390,3 + 26 = 416,3 €   3
 4

223,1 + 19,6 = 242,7 € 

 1 12  390,3 + 26 x 2 = 442,3 €   3
 5    223,1 + 19,6 x 2 = 262,3 €    1 13  390,3 + 26 x 3 = 468,3 €   3 
 6 223,1 + 19,6 x 3 = 281,9 € 14  390,3 + 26 x 4 = 494,3 €   3 
 7   223,1 + 19,6 x 4 = 301,5 €  2  15  390,3 + 26 x 5 = 520,3 €    7
 8  223,1 + 19,6 x 5 = 321,1 € 16   390,3 + 26 x 6 = 546,3 €  
 9  223,1 + 19,+ x 6 = 340,7 €  2 20  390,3 + 26 x 10 = 650,3 €
 10  390,3 €  3  30  390,3 + 26 x 20 = 910,3 €

 

 Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.