Hlavné menu


Legislatíva

 Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 438/2022 Z. z. o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom