Hlavné menu


Ministrovi záleží na skvalitnení starostlivosti o deti v Centrách pre deti a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny umožní poslancom parlamentného výboru pre sociálne veci zapojiť sa do procesu kontroly dodržiavania kvality starostlivosti o deti v Centrách pre deti a rodinu. Tento výnimočný projekt poslaneckých prieskumov predstavil minister Milan Krajniak spolu s predsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci Janou Žitňanskou a jeho členmi Katarínou Hatrákovou a Jánom Herákom.

Kontrola prinesie výsledky
Minister sa v prvom rade poďakoval poslancom sociálneho výboru, pričom mimoriadne ocenil zriadenie priebežnej poslaneckej skupiny, ktorá bude realizovať prieskumy v Centrách pre deti a rodiny (CDR), ako aj v zariadeniach sociálnych služieb. Tento krok má zabrániť možným komplikáciám v budúcnosti. „Aby sme priebežne monitorovali situáciu v týchto zariadeniach a v prípade, ak tam vznikne podozrenie, že niektoré z týchto zariadení nefunguje dobre, tak potom ministerstvo a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pošle do takého zariadenia oficiálnu kontrolu,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Podľa neho je dôležité, že prieskumy budú vykonávať erudovaní poslanci. „Predstavujeme si to takým spôsobom, že vždy keď bude mať ktorýkoľvek poslanec výboru pre sociálne veci záujem navštíviť ktorékoľvek zariadenie, najmä teda resocy a centrá pre deti a rodiny, tak ministerstvo práce a ústredie dodá poslancovi odborné podklady, aj nejakú personálnu podporu odborníkov, ktorí sledujú kvalitu týchto zariadení, aby mohli vykonať poslanecký prieskum. A s týmito výsledkami potom oboznámiť aj verejnosť, prípadne aj ďalšie orgány, ktoré môžu následne vykonať kontrolu, ak to bude potrebné,“ vysvetlil praktickú stránku iniciatívy minister.

Jana Žitňanská víta iniciatívu a spoluprácu s ministrom
Poslanci prostredníctvom poslaneckých prieskumov budú nielen monitorovať dodržiavanie práv detí, ale aj podmienky, v ktorých žijú, a zamestnanci pracujú. Dôvodom takéhoto kroku bolo aj to, že už počas tohto volebného obdobia dostali podnety zo zariadení a boli upozorňovaní, že podmienky nie sú úplne ideálne. „Som presvedčená, že je našou povinnosťou vycestovať a navštíviť tieto zariadenia a snažiť sa nielen monitorovať, ale taktiež navrhnúť aj riešenia, aby sa situácia zlepšila. Deti sú to najcennejšie, čo máme, a obzvlášť deti, ktoré sú umiestnené do týchto zariadení, potrebujú našu pomoc,“ uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Jana Žitňanská.

Poslanci pomôžu svojimi dlhoročnými skúsenosťami
„Záleží mi, aby sa mladí dospelí, ktorí raz musia opustiť brány detských domovov, postavili na vlastné nohy a mali adekvátnu prácu a bývanie," upozornil poslanec Ján Herák v súvislosti s riešením problematiky bývania a socializácie odchovancov CDR. Ako uviedol, každoročne z centier odchádza 300 až 400 mladých dospelých a nie každému sa podarí postaviť sa na vlastné nohy. „Verím, že táto preventívna aktivita bude aj pre členov výboru a poslancov veľmi nápomocná, lebo kontakt s realitou nás posunie v tom, aby aj zákony prijímané parlamentom reflektovali na potreby a problémy v tejto dlhodobo zanedbávanej oblasti," dodala poslankyňa Hatráková.

MPSVR SR pokladá za veľký problém nájdenie si bývania, čo môžu riešiť práve nájomné byty, výstavbu ktorých hnutie SME RODINA presadila do programového vyhlásenia vlády a ktorú bude realizovať. Ministerstvo a odborníci z praxe už dnes pripravujú ďalšie opatrenia pre mladých dospelých ako napr. rozšírenie možností návratu mladého človeka do CDR na určitý čas v prípade, že sa ocitne v nepriaznivej situácii, rozšírenie možnosti ambulantnej pomoci mladým ľudom po skončení náhradnej starostlivosti či zlepšenie prepojenia medzi výkonom opatrení v centrách pre deti a rodiny a sociálnymi službami v prípade ťažko zdravotne postihnutých mladých ľudí odkázaných na  pomoc z dôvodu svojho zdravotného stavu alebo postihnutia.