Hlavné menu


Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia

Vláda dnes dala zelenú zvyšovaniu príspevkov na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých. Konkrétne ide o opatrovateľský príspevok, ktorý sa zvýši od 1. júla t.r. a príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Ten dostanú spomínané zariadenia od 1. januára budúceho roka.

Sociálne služby
Pri sociálnych službách sa, podobne ako v predošlých rokoch, zvyšuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti každého klienta. Výrazné zvýšenie spolufinancovania opäť reaguje aj na objektívny nárast nákladov v sociálnych službách, najmä vplyvom nevyhnutného zvyšovania miezd ich zamestnancov. Ten, ako je známe, vyplýva aj z výrazného zvyšovania minimálnej mzdy, či príplatkov za neštandardnú prácu v noci, cez víkendy, či počas sviatkov, ktoré sa práve zamestnancov v sociálnych službách určite výrazne dotýkajú . Napr. pri najťažšom stupni odkázanosti č.VI. sa od začiatku roka 2021 zvýši príspevok štátu na klienta zo súčasných 546 eur až na  609 eur mesačne. Treba podčiarknuť, že tieto príspevky sú určené výlučne na mzdy.

Tabuľka príspevkov pre rok 2021:

Kompenzácie ŤZP
Výška peňažného príspevku na opatrovanie stúpne o viac ako 46 eur, na sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2020, t. j. až na 476,74 eura mesačne. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok sa zvýši o viac ako 23 eur na 238,37 eura.

Každoročným zvyšovaním tohto príspevku sa rezort snaží v čo najväčšej možnej miere participovať na vytváraní takých podmienok pre ťažko zdravotne postihnutých, ktoré im umožnia zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojej rodine.

Vláda však neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie o 64 centov na 4,82 eura, t.j. naďalej zostane na úrovni 4,18 eura. „Vzhľadom na to, že ústavný súd rozhodol, že treba zosúladiť platnú legislatívu, čo sa týka poskytovania príspevku na asistenciu, s nálezom ústavného súdu, tak do konca roka pripravíme návrh na reformu poskytovania tejto pomoci," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Mala by vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku. „Túto dávku dostane priamo odkázaný človek a on sa potom sám rozhodne, akú sociálnu službu si objedná alebo od koho si ju objedná,“ uzavrel Milan Krajniak.