Hlavné menu


100 dní nonstop pomáhame ľuďom

Za sto dní vyplatilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka vyše 499 000 000 eur, čím pomohlo viac ako miliónu obyvateľov, mnohým opakovane každý mesiac.

„Keď som prišiel na ministerstvo, kládol som si tú najpodstatnejšiu otázku: Ako vieme pomôcť čo najviac ľuďom v čo najkratšom čase a čo najväčším objemom peňazí alebo materiálnej pomoci? Riešenie sme museli nájsť okamžite. A tak každý deň pomáhame 10 000 ľuďom sumou 5 miliónov eur,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ako prví sme spustili opatrenia finančnej pomoci rodinám, zariadeniam sociálnych služieb, zamestnávateľom, SZČO a ľuďom, ktorí zostali zo dňa na deň bez príjmu. Úrady práce sa napriek nepripraveným informačným systémom na vyplácanie tak veľkej pomoci preukázali ako jediná infraštruktúra štátu schopná doručiť pomoc a peniaze ľuďom.

„Spustili sme najväčšiu finančnú pomoc v dejinách Slovenska. Pomohli sme doteraz viac ako 200 000 rodinám, vyše 500 000 zamestnancom, 75 000 SZČO, 12 000 ľuďom, ktorí ostali absolútne bez príjmu, pomohli sme zariadeniam sociálnych služieb. Celkovo išlo z našej pomoci ľuďom približne pol miliardy eur. Ani jedno euro si nenechávame pre seba. Vláda sa rozhodla šetriť a zaviazala sa znížiť personálne náklady štátu, či nákup tovarov a služieb o 10 %. Na sebe šetríme a ľuďom pomáhame,“ zdôrazňuje minister.

Pomoc rodinám
Rodinám sme doteraz vyplatili spolu viac ako 114 miliónov eur. Išli najmä na predĺžené ošetrovné, ktoré mohli poberať rodičia s deťmi počas celej doby zatvorenia škôlok, škôl a jaslí. V jeho vyplácaní pokračujeme aj počas letných mesiacov. Nárok na pandemickú OČR budú mať rodičia, ktorí z kapacitných dôvodov alebo z obavy o zdravie nedajú svoje dieťa do škôlky či jaslí. „Rodinám sme pomohli aj predĺženým poskytovaním rodičovského príspevku. O ten môžu žiadať rodičia, ktorým počas krízovej situácie končí nárok na tento príspevok a nemajú prácu, do ktorej by sa vrátili,“ približuje Milan Krajniak.

Pomoc najzraniteľnejším
Aby sme ochránili seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež aj deti v centrách pre deti a rodinu, zabezpečili sme pre ne ochranné a dezinfekčné pomôcky, zvýšili sme im príspevky na poskytovanie služieb, rovnako aj príspevok na opatrovanie. „Hneď, ako som sa posadil do kresla ministra, obracali sa na mňa ľudia zo zariadení sociálnych služieb, detských domovov, domovov dôchodcov, že nedostali od predchádzajúcej vlády žiadnu pomoc, jedinú ochrannú pomôcku. V krátkom čase sa nám podarilo zásobiť všetky zariadenia sociálnych služieb a ochránili sme tak približne 90 000 klientov a zamestnancov týchto zariadení,“ opisuje situáciu minister Krajniak. Na pomoc zariadeniam sociálnych služieb a ochranu ich klientov a zamestnancov sme doposiaľ vynaložili viac ako 10 miliónov eur.

Pomoc na trhu práce
Od začiatku venujeme veľkú pozornosť ochrane pracovných miest zamestnancov, pomoci zamestnávateľom a SZČO, nakoľko sme ako prví spustili opatrenia finančnej pomoci. Doteraz sme im vyplatili viac ako 375 miliónov eur.

„Len desať dní od vymenovania vlády sme schválili najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska na podporu udržania pracovných miest. Doteraz sme vďaka nej pomohli viac ako 500 000 zamestnancom a cez 75 000 samostatne zárobkovo činným osobám. Navyše, sme sa rozhodli, že príspevky na mzdy a paušálne príspevky pre SZČO budeme poskytovať aj za mesiace jún a júl,“ hovorí M. Krajniak.

Na podporu ľudí, ktorí pred vypuknutím krízy pracovali, avšak počas nej prišli o príjem, sme zaviedli SOS dotáciu. V nej sa nájdu napr. aj SZČO, ktoré nemajú nárok na inú pomoc. „Touto dávkou zachytávame tých ľudí, ktorí z rôznych individuálnych dôvodov nesplnili systémové podmienky pre čerpanie pomoci,“ dopĺňa minister.

Ďalším podporným balíkom je odklad odvodov za marec, máj a jún pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o 40 % a viac. Splatiť ho môžu do konca tohto roka. Za apríl sme odvody odpustili tým, ktorí mali uzatvorenú aspoň 1 prevádzku najmenej na 15 kalendárnych dní.

Zamestnancom, ktorým bola pre ochorenie Covid-19 nariadená karanténa, sme umožnili čerpať pandemickú PN. Tú hradí už od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Tým, ktorým v tomto období uplynulo šesť mesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, sme umožnili poberať ho dlhšie. Doteraz sme poskytovanie dávky v nezamestnanosti predĺžili už trikrát.

Naše výzvy pre najbližšie obdobie
Minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak považuje za principiálne najdôležitejšiu pomoc ľuďom, ktorú skutočne pocítia, a preto sa v najbližšom období bude zaoberať aj riešením zavedenia nového modelu financovania osôb odkázaných na starostlivosť a tiež prepojením dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

K hlavným výzvam pre nasledujúce mesiace bude nepochybne patriť stabilizácia pracovného trhua udržanie pracovných miest, s čím súvisí zavedenie trvalého systému „kurzarbeit“. Ide o systém, v ktorom zamestnanci pracujú kratšie a výpadok príjmu im nahradí štát. Zamestnávateľ sa tým zaviaže zachovať pracovné miesta.

Mimoriadnu pozornosť chceme venovať aj pomoci seniorom, ktorí si zaslúžia úctu a vďaku štátu za výchovu budúcich generácií. Hovoríme aj o reforme dôchodkového systému, vďaka ktorej chceme zabezpečiť udržateľnosť a efektívne zhodnocovanie úspor v dôchodkových pilieroch.