Hlavné menu


Ministerstvo podporilo každého štvrtého zamestnanca

K 2. júlu 2020 odoslali úrady práce takmer 370 miliónov eur na mzdy zamestnancov a podporu SZČO cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. Išli na udržanie približne pol milióna jedinečných pracovných miest, čo je miesto každého štvrtého zamestnanca. Vyplýva to z druhej aktualizácie hodnotenia opatrení na podporu pracujúcich a ich rodí, ktorú vypracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVaR.

Intenzívnejšia prvá pomoc
Čerpanie pomoci sa v apríli a v máji zintenzívnilo. Na aprílovú prvú pomoc išlo doteraz 171 miliónov eur, čo je v porovnaní s marcom viac o takmer 108 %. Narástlo najmä čerpanie v opatrení 3A, tzv. kurzarbeit, a to až o 24,5 mil. eur, resp. 134,1 %. Viac ako 120 percentný medzimesačný nárast je aj pri opatrení 2, kde žiadajú SZČO o príspevky na seba (nárast o 12,1 milióna eur, resp. 122,8 %), a 3B, v rámci ktorého vyplácajú úrady paušálne príspevky na mzdy zamestnancov (takmer 42 mil. eur, resp. 120,9 %). Najnižší medzimesačný nárast je pri opatrení 1 pre zatvorené prevádzky, keďže postupne dochádzalo k ich otváraniu.

V apríli sa pomoc nielen zvýšila, ale aj zrýchlila. Podnikateľom s už podpísanou dohodou stačilo predložiť výkaz, čo skrátilo vybavenie pomoci na 2 pracovné dni. Novým žiadateľom trvalo zúradovanie pomoci od prijatia žiadosti po úhradu menej ako 7 pracovných dní.

Pokračuje čerpanie pandemických dávok
V júni 2020 narástol počet vyplatených OČR medziročne takmer desaťnásobne. Konkrétne sa počet dávok zvýšil z 13 477 v júni 2019 na 131 851 v júni 2020. Zo všetkých od marca vyplatených OČR predstavujú tie pandemické necelých 87 %. Keďže školy sú bežne cez prázdniny uzavreté, rodičia v júli a v auguste nemajú nárok na pandemickú OČR. Ten však majú naďalej rodičia detí, ktoré navštevujú jasle alebo škôlku.

Aktualizácia správy ISP je dostupná TU.

Koncom mája zverejnil Inštitút sociálnej politiky (ISP) svoju prvú správu o využívaní opatrení v gescii MPSVaR zameraných na pomoc rodinám, pracujúcim a ekonomike SR (dostupné TU). V nej sa venovala najmä čerpaniu „Prvej pomoci“ za marec 2020, využívaniu pandemického ošetrovného a nemocenského, ako aj možnosti odkladu a odpustenia odvodov na sociálne poistenie. Druhá aktualizáciu správy sa sústreďuje najmä na využívanie týchto foriem pomoci v máji 2020.