Hlavné menu


Rok 2019

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2019: