Hlavné menu


Rok 2019

Správa k návrhu záverečného účtu za r. 2019:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za r. 2019 - tabuľková časť:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za r. 2019 - prílohy: