Hlavné menu


Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh alebo do prevádzky musia zabezpečiť, aby výrobky spĺňali bezpečnostné a zdravotné požiadavky.