Hlavné menu


Ministra Richtera potešila milá návšteva

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera potešila dnešná neformálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Kováčovej, kde sa lieči po autonehode.

Prezident sa zaujímal najmä o ministrov zdravotný stav, prediskutovali aj aktuálne dianie na Slovensku a dôležité témy, ktoré sa prioritne týkajú oblasti práce a sociálnych vecí. Prezident poprial Jánovi Richterovi čo najrýchlejšie úplné uzdravenie, aby už čoskoro mohol úradovať priamo z kancelárie a nie na diaľku.