Hlavné menu


Vo Zvolene vzniklo nové krízové centrum

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter slávnostne otvoril Krízové centrum Dorka pre obnovu rodiny vo Zvolene. Služby zariadenia núdzového bývania a domova na pol ceste sa podarilo priniesť do banskobystrického regiónu po viac ako ročnom snažení.

Budovu centra zrekonštruoval na vlastné náklady Úsmev ako dar v spolupráci s neziskovou organizáciou Dorka a nadáciou DeDo. Minister Ján Richter sa osobne poďakoval všetkým, ktorí sa na vzniku zariadenia podieľali: „Vážim si, že môžem byť pri tom, keď sa novootvorené zariadenie stáva šancou pre rodiny, ktoré sa ocitli v problémoch, ťažkej sociálnej či životnej situácii. Centrum sa stane prechodným domovom pre  rodiny s deťmi v krajnej núdzi a  mladých dospelých, ktorí po odchode z detského domova potrebujú podporiť pri vstupe do  samostatného života. Dostane sa im pomoci, aby mohli svoj život začať znovu alebo len jednoducho začať žiť samostatne.“

Krízové centrum Dorka poskytuje v rámci núdzového bývania 2 samostatné bytové jednotky pre dve rodiny a domov na polceste pre 10 klientov. V tomto jedinečnom zariadení nájde prístrešie, sociálne poradenstvo a odborné sprevádzanie 18 ľudí. Už v tejto chvíli počet žiadostí presahuje reálnu ponuku. Kľúčom výberu klientov bude akútnosť ohrozenia dieťaťa – ohrozenia jeho života, zdravia či vyňatia z rodiny.