Hlavné menu


Ján Richter oceňoval na vianočnom koncerte

Na vianočnom benefičnom koncerte Úsmev ako dar, ktorý sa konal 14. decembra 2012 v bratislavskej Inchebe, odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter Cenu ministra práce za výtvarnú súťaž.

Odniesla si ju Simonka Suchá z detského domova Maurícius za obraz, ktorý znázorňuje starú mamu s vnúčatami s názvom „Spolu je nám fajn.

“Súťaž o Cenu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásil Ján Richter ako podporu myšlienky Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 a zapojenie detských domovov do projektu generations@school. Cieľom bolo zlepšovanie porozumenia a tolerancie medzi mladšou a staršou generáciou prostredníctvom vzájomných stretnutí a odovzdávania si svojich skúseností. Snahou bolo tiež napomáhať k úctivejšiemu a pozitívnejšiemu vnímaniu staršej generácie a zároveň poukázať na ich angažovanosť a bohatstvo odborných či životných skúseností a poznatkov. Deti z detských domovov na celom Slovensku kreslili starších ľudí so svojimi vnúčatami, vyobrazovali rôzne medzigeneračné situácie, niektorí nakreslili svojich starých rodičov alebo ako si predstavujú seba o niekoľko rokov. Na ministerstvo prišlo vyše 150 obrázkov, z ktorých bol každý jeden originálny a bola v ňom vyjadrená hlboká myšlienka medzigeneračnej solidarity.

Všetky obrázky boli vystavené v bratislavskej Inchebe počas podujatí k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ale aj v priestoroch ministerstva práce. Vystavené malé umelecké diela mali tak možnosť vidieť nielen zamestnanci ministerstva, ale aj jeho návštevníci, účastníci školení a konferencií. Ešte aj počas vianočných trhov chránených dielní na ministerstve práce, mali príležitosť všetci hlasovať za obrázok, ktorý sa im najviac páčil. Obrázky boli aj predajné a výťažok z predaja poputuje detskému domovu, z ktorého autor pochádza.

Víťazným obrazom sa stal obraz znázorňujúci starú mamu s vnúčatami s názvom „Spolu je nám fajn.“ Simonke Suchej z detského domova Maurícius srdečne gratulujeme a zároveň jej prajeme, aby kreativita, s ktorou pristúpila s svojmu malému umeleckému dielu, pretrvala aj počas celého jej života.