Hlavné menu


Rovnosť žien a mužov

logo EU a OPĽZ

Téma rovnosti žien a mužov na pracoviskách i v súkromnom živote nadobúda na dôležitosti a rezonuje aj v médiách. TV JOJ pripravila do raňajšieho vysielania na stredu 16.12.2020 diskusiu na tému „Sú si ženy a muži rovnocenní na pracoviskách a v súkromnom živote“. Hosťom bude garantka projektu Rodová rovnosť na pracoviskách Zuzana Brixová z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

On the office concept illustration Free Vector
Zdroj: www.freepik.com

Slovensko je od leta 2020 zapojené do rovnomenného projektu, ktorého cieľom je pomôcť zosúladiť postavenie, pracovné podmienky, povinnosti, ocenenie i zodpovednosti žien i mužov na pracoviskách i v súkromnom živote. Téma je aj v súčasnej situácii vysoko aktuálna a to v celej Európskej únii. Nie v každej krajine ju riešia rovnako úspešne. Ako sa v tomto darí Slovensku, čo prinesie projekt pre zamestnávateľov, aký bude mať prínos pre ženy, mužov a celú spoločnosť sa dozviete 16. decembra 2020 v rannom vysielaní televízie JOJ  medzi  6:00 - 8:00 hod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk