Hlavné menu


Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže  v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii.

Účel dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci slúži na riešenie tejto situácie. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800€.

Žiadosť o poskytnutie dotácie