Hlavné menu


Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

O dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže  v súlade s § 4 zákona o dotáciách požiadať:

  • zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je krajský školský úrad,
  • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je krajský školský úrad,
  • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je krajský školský úrad.


Dotácia sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

VZOR žiadosti - podpora výchovy k plneniu školských povinností
VZOR žiadosti - podpora výchovy k stravovacím návykom