Hlavné menu


Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

O dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu môže  v súlade s § 5 zákona o dotáciách požiadať:

  • obec alebo
  • ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Dotácia sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

VZOR Žiadosti (.ODT)