Hlavné menu


Rok 2020

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2020:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2020 - tabuľková časť:

 

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2020 - prílohy: