Hlavné menu


Medzinárodná konferencia o bezpečnosti pri práci

Vo Vysokých Tatrách sa začala medzinárodná konferencia o aktuálnych otázkach bezpečnosti práce. Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 24-ročnou tradíciou. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti z praxe v oblasti BOZP.

Súčasťou podujatia je udeľovanie certifikátov „Bezpečný podnik“. Siedmim firmám ich odovzdá štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Konferenciu pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera organizujú Technická univerzita v Košiciach, Národný inšpektorát práce, Európska agentúra pre bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci a Slovenská asociácia pre BOZP a OPP.