Hlavné menu


Na medzinárodnej konferencii sa bude diskutovať o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite

Dňa 8. 11. 2012 sa v bratislavskej INCHEBE uskutoční medzinárodná konferencia pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Na konferencii budú odborníci z rôznych krajín diskutovať o skúsenostiach v oblasti vytvárania príležitostí pre starších ľudí a poskytnú odporúčania, ktoré je potrebné aplikovať u nás, aby sme seniorom venovali viac pozornosti a vytvárali pre nich dostatok príležitostí pre aktívny život.

Sprievodnou aktivitou medzinárodnej konferencie je projekt Slovenského inštitútu mládeže pod názvom „Živá knižnica“. Ten predstavuje jedinečný model posilňovania medzigeneračnej solidarity vo forme komunikácie staršej a mladšej generácie. Živými knihami sú osoby a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypmi.

Medzi ďalšie sprievodné aktivity patrí výstava Staroba sa nás dotýka, výstava fotiek z projektu Generations@school a výtvarná súťaž spojená s odovzdaním ceny ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zameranej na Európsky rok 2012 a na medzigeneračnú solidaritu a zvyšovanie tolerancie medzi generáciami. Cena ministra ako aj prostriedky získané z dražby výtvarných diel detí z detských domovov bude odovzdaná v decembri 2012.

Medzinárodnú konferenciu organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Zastúpením Európskej komisie, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania, Národným ústavom celoživotného vzdelávania, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenským inštitútom mládeže – IUVENTou.