Hlavné menu


V oblasti ochrany detí pred násilím sme inšpiráciou pre českých kolegov

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa včera podelilo o svoje pracovné „know-how“ s kolegami z českého Centra Locika. Obe inštitúcie spája nielen rovnaké heslo „detstvo bez násilia“, ale aj jednotný cieľ – ochrana detí pred násilím.

Model multidisciplinarity pri riešení problematiky násilia na deťoch, medzirezortná spolupráca, ale aj strategické dokumenty a príslušná legislatíva boli témy, o ktoré sa zaujímala návšteva z Centra Locika z Českej republiky. „Aj my pomáhame deťom, ktoré zažívajú domáce násilie, či už ako svedkovia, alebo priame obete. Snažíme sa chrániť ich záujmy a dieťaťu a jeho rodičom poskytujeme odbornú pomoc,“ priblížila činnosť centra jeho zakladateľka a riaditeľka Petra Wünschová. „Veľmi vítame spoluprácu s Národným koordinačným strediskom, s ktorým si môžeme vymieňať informácie o prístupe a postojoch k obetiam násilia v našich krajinách či cenné skúsenosti z praxe. Práve Váš slovenský model multidisciplinarity pri riešení problematiky násilia na deťoch považujem za veľmi inšpiratívny a potrebný aj pre ochranu detí v našej krajine.“

Spolupráca medzi NKS a Centrom Locika sa zrodila ešte v roku 2019, keď sa NKS zúčastnilo na konferencii Děti, škola a násilí v Prahe. „Práve tam sme predstavili princípy multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na Slovensku. A keďže táto téma naše kolegyne z Čiech zaujala a mali záujem o viac informácií, potešili sme sa spolupráci. Sme radi, že v tejto oblasti máme čo ponúknuť,“ povedala Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch.

Jednou zo zaujímavých a z pohľadu ochrany detí pred násilím dôležitých tém stretnutia bola aj pracovná pozícia koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pôsobia v regiónoch. „Spolu s manažérom metodického riadenia Národného projektu podpora ochrany detí pred násilím Ľubom Lamošom sme našim hosťom priblížili vznik a vývoj tejto pozície. Podelili sme sa aj o to, čo bolo potrebné pre jej zavedenie do praxe, s akými komplikáciami sme sa stretli, a čo práca koordinátora prináša priamo do systému ochrany detí pred násilím,“ uviedla M. Vargová. „Hovorili sme aj o prepojení regionálnej a národnej úrovne, ktorú zabezpečuje naša inštitúcia, a o potrebe multidisciplinárneho prístupu v každej oblasti ochrany detí pred násilím, t. j. pri nastavovaní systémových opatrení a spolupráce, ale aj pri vzdelávaní, prevencii a osvete.“

V rámci vízií zástupcovia NKS a Centra Locika hovorili o rovnakom cieli v prístupe k detským obetiam násilia a komplexnej pomoci deťom a ich rodinám v trestnom konaní, čo je aj predmetom slovenských strategických dokumentov. „Od našich kolegov sme sa zasa dozvedeli viac o aplikačnej praxi inštitútu vykázania z obydlia v Čechách, ktorá funguje lepšie ako u nás. Tiež nám predstavili svoju prácu s rodinným systémom ohrozeným násilím v záujme dieťaťa. V mnohom sme našli spoločné prieniky a porozumenie a vo vzájomnej spolupráci budeme pokračovať,“ uzavrela riaditeľka NKS Mária Vargová.

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím pôsobí pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014 a plní v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa. Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk.