Hlavné menu


Letná ministerská kvapka krvi bola opäť úspešná

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa 20. júla 2012 zopakovala pekná humánna akcia – darovanie krvi. Napriek letnému obdobiu, keď mnoho zamestnancov je na dovolenkách, vďaka tým, ktorí sa na akcii zúčastnili, sa podarilo získať takmer 13,5 l krvi.

Radosť mali predovšetkým lekári z mobilnej transfúznej jednotky. Potvrdili skúsenosti z predchádzajúcich rokov, že počas letných mesiacov zaznamenávajú najmenej odobranej krvi a naopak, počet pacientov, ktorí ju potrebujú, narastá.Krv darovalo spolu 29 zamestnancov a to nielen z ministerstva práce, ale aj z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zo Sociálnej implementačnej agentúry, z Fondu sociálneho rozvoja, ale aj z radov širokej verejnosti. Za túto iniciatívu sú lekári veľmi povďační a vyjadrili potešenie, že sa nazbieral takýto počet darcov. Je to pomoc nielen pre pacientov, ale aj pre transfúznu stanicu pri získavaní dostačujúcich zásob krvi. Poďakovanie všetkým účastníkom a organizátorom akcie vyjadril aj vedúci služobného úradu Ing. Jozef Vančo.

Pokiaľ máte záujem pomôcť a prispieť k záchrane ľudského života, môžete sa zapojiť do ďalšieho darovania krvi cez mobilnú transfúznu jednotku, ktoré sa na ministerstve práce uskutoční 29. novembra 2012.