Hlavné menu


Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spočíva v tom, že:

  • fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu,
  • právnická a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
  • fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z..