Hlavné menu


Budapeštiansky demografický samit

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak sa v piatok 24.septembra 2021 zúčastnil na IV. Budapeštianskom demografickom samite. S ministerkami a ministrami zodpovednými za sociálnu a rodinnú oblasť v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Lotyšsku diskutoval o vízii rodiny a zdieľal osvedčené prorodinné opatrenia na Slovensku.

„V Budapešti som sa presvedčil, že v ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo. Aj moji kolegovia z okolitých štátov vidia rozvoj našich krajín práve v prorodinnej politike, a nie v dovážaní ľudí zo zahraničia. Som rád, že rodinu vnímame hlbšie a viac emočne, že rodina pre nás nie je abstraktný konštrukt, ktorý sa dá nahradiť, ale je súčasťou nášho života,“ povedal po samite minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V rámci panelovej diskusie k „osvedčeným postupom v oblasti demografie a rodinných politík“ predstavil minister opatrenia, ktoré u nás pomáhajú eliminovať ohrozenie rodín chudobou alebo vylúčením počas materstva, rodičovstva či staroby. „Kolegom som ponúkol niektoré opatrenia, ktoré sme už u nás zaviedli. Hovoril som o tehotenskom príspevku, na ktorý majú nárok od 4. mesiaca tehotenstva sociálne poistené alebo študujúce budúce mamičky. O príspevku vo výške 830 eur, ktorý dáva štát pri narodení dieťaťa, o zvýšení daňového bonusu na dieťa do 15 rokov až o 80% či o zrušení doplatkov na lieky pre deti do 5 rokov,“ priblížil M. Krajniak. „Zároveň som predstavil rodičovský bonus, ktorým pracujúce deti zlepšia výšku dôchodku svojim rodičom a informoval som o zámere zaviesť starorodičovskú dovolenku,“ uzavrel.

IV. Budapeštiansky demografický samit sa konal v dňoch 23. – 24. septembra 2021 v Budapešti v Maďarsku. Ide o fórum, na ktorom sa od roku 2015 každé dva roky stretávajú politici, predstavitelia cirkví, odborníci, ale aj zástupcovia médií a vedy, aby diskutovali o hlavných problémoch, ktoré postihujú rodiny.

Viac informácií o IV. Budapeštianskom demografickom samite nájdete tu: Welcome - IV. Budapesti Demográfiai Csúcs (budapestidemografiaicsucs.hu)