Hlavné menu


Ministerstvo podporilo ďalší veľtrh práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prevzalo záštitu nad veľtrhom práce a rozvoja „Svet práce 2013“. Podujatie, ktoré sa konalo v dňoch 25.9 - 26.9, navštívilo v Košiciach takmer 10 000 záujemcov.

Vhodnému výberu zamestnania, poradenstvu pri jeho hľadaní a zosúladeniu ponuky a dopytu na trhu práce venuje ministerstvo náležitú pozornosť. Aj z tohto dôvodu sa rozhodlo podporiť ďalší pracovný veľtrh. „Práve tieto podujatia sú aktívnym miestom, na ktorom môžu subjekty, respektíve inštitúcie pôsobiace v oblasti trhu práce, prezentovať svoje služby, aktivity a najmä ponúknuť šancu na prácu, ktorú veľmi jednoznačne vnímame ako šancu na lepší život,“ uviedol štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian na slávnostnom otvorení veľtrhu. Zároveň upozornil na silný regionálny a sociálny rozmer tohto podujatia, ktorý môže priniesť novú šancu pre nezamestnaných ľudí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hlavnou myšlienkou a motívom veľtrhu bolo pomôcť ľuďom „Chytiť svoju šancu“. Prezentácie, workshopy či prednášky boli zamerané predovšetkým na pomoc pri výbere vhodného zamestnania, správneho zamestnanca, pomoc pri vzdelávaní, rozvoji a podnikaní.

Podujatie sa realizovalo od záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, primátora Košíc, Úradu Prešovského samosprávneho kraja, s podporou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, Úradu Košického samosprávneho kraja, Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a za podpory a účasti ďalších významných partnerov. 

Foto: V. Kmeť