Hlavné menu


Základom je dôstojná práca

Desiatky miliónov ľudí si dnes, 7.10.2013, pripomínajú Svetový deň za dôstojnú prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje dôležitosť zodpovedajúceho pracovného uplatnenia v živote občanov a ich ochranu na pracovnom trhu.

Svetový deň za dôstojnú prácu si pripomíname od roku 2008, keď sa naplno prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy aj na pracovnom trhu. Medzinárodná organizácia práce preto vypracovala návrh Agendy za dôstojnú prácu. Strategickými cieľmi sú vytváranie pracovných miest, garantovanie práv na prácu, rozšírenie sociálnej ochrany a podporovanie sociálneho dialógu. Všetky tieto ciele sleduje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V snahe podporovať dôstojnú prácu pripravilo ministerstvo od nástupu do vlády už viacero opatrení. Nový Zákonník práce vyvažuje vzťah medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, zabezpečuje väčšiu spoluúčasť zamestnancov na spolurozhodovaní a zamedzuje ich zneužívaniu. Ochranu pracujúcich zlepšuje aj novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmeny v zákone o inšpekcii práce, ktorými bojujeme s fenoménom nelegálneho zamestnávania na Slovensku. Za veľmi dôležité považujeme zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie z dohôd. „Zavedením poistného pri dohodách sme v prvom rade zaviedli sociálnu ochranu pre samotných dohodárov. V posledných 20 rokoch u nás vznikla prakticky celá generácia dohodárov a sčasti aj živnostníkov, ktorí žijú v obrovskej neistote. Bez poistného doteraz nemali nároky na základnú ochranu, ako nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, materskú, či starobný alebo invalidný dôchodok“, zdôrazňuje minister práce Ján Richter. Navyše, v posledných dňoch presadilo ministerstvo práce výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré má nielen ekonomický, ale aj sociálny aspekt. Adekvátne ohodnotenie zamestnanca považujeme za základný pilier dôstojnej práce.

Keďže hospodárska kríza neobišla ani Slovensko, našou dlhodobou prioritou je politika zamestnanosti. Zabrániť ďalšiemu úbytku pracovných miest sa ministerstvu darí aj prostredníctvom národných projektov na podporu zamestnávania nielen mladých, ale aj starších a dlhodobo nezamestnaných ľudí. Na jar tohto roku sme zrealizovali reformné zmeny v zákone o službách zamestnanosti, ktoré zefektívňujú jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce a umožňujú čo najlepšie využívať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na podporu zamestnávania. Aj vďaka týmto krokom nezamestnanosť od začiatku roka postupne klesá.

S cieľom naďalej vylepšovať pracovné podmienky pre všetkých pripravuje ministerstvo zmeny vo fungovaní agentúr dočasného zamestnávania, ktoré aj napriek prijatým zmenám spôsobujú na pracovnom trhu nerovnosti. "Tlak veľkej časti zamestnávateľov v posledných rokoch, ktorí agentúrnu prácu nechápu ako podporu flexibility, ale ako spôsob znižovania nákladov na zamestnancov, spôsobil výrazné zhoršenie podmienok pre ľudí, ktorí cez agentúry pracujú," spresňuje štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.