Hlavné menu


O podporu z „Prvej pomoci+“ za február možno žiadať až do konca apríla

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny k 1. marcu 2022 uzavreli so zamestnávateľmi a SZČO už viac ako 215 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo na udržanie zamestnanosti takmer 2,35 miliardy eur. Pomoc za február sa rozšírila aj o odklad splatnosti odvodov za zamestnávateľa.

Objem pomoci za december prekonal novembrovú alokáciu a aj priemerná výška príspevku pokračovala v medzimesačnom raste. Podstatná časť finančnej podpory naďalej smerovala mikropodnikom. Malé podniky čerpali viac ako polovicu „Prvej pomoci“. Dve tretiny pomoci plynulo do priemyselnej výroby, stavebníctva, ubytovacích a stravovacích služieb a veľko- a maloobchodu. V počte podporených zamestnancov naďalej dominuje priemyselná výroba. Uvedené vyplýva z aktuálnej správy o „Prvej pomoci“ od Inštitútu sociálnej politiky (ISP) s čerstvými údajmi za január 2022 a s aktualizovanými údajmi za predošlé mesiace.

Výška podpory na jedno pracovné miesto rástla aj v decembri, najmä pre podniky s maximálne 49 zamestnancami

Rástla absolútna výška vyplácanej pomoci, ako aj priemerná výška príspevku na zamestnanca, resp. SZČO. Za november sa vyplatilo takmer 61 miliónov eur a priemerná výška príspevku sa ustálila blízko 451 eur. Uhrádzaná suma „Prvej pomoci“ za december prekonala 77 miliónov, na jedno pracovné miesto išlo v takmer 526 eur. Januárové čerpanie predbežne dosiahlo takmer 52 miliónov a podpora na pracovníka sa zvýšila na zhruba 560 eur. „Z pohľadu veľkosti podniku naďalej platí, čím väčší podnik, tým nižšia podpora. Za december sa pomoc pohybovala od zhruba 209 eur u veľkých podnikov, pričom u mikropodnikov podpora na pracovníka predstavovala až 623 eur,“ uvádza v tejto súvislosti Štefan Domonkos z ISP.

Vyplácaná „Prvá pomoc“ sa ku koncu roka mení v prospech služieb

Ku koncu roka sa odvetvová štruktúra nakláňala v prospech služieb, k čomu prispeli dva faktory. Vyhlásenie núdzového stavu a s tým spojené utlmenie ekonomického života vyžadovalo kompenzácie najmä  pre sektor služieb, a preto sa od novembra obnovila „Prvá pomoc +“. Súčasne sa od decembra zaviedla možnosť využiť opatrenie 3B pre podniky s maximálne 49 zamestnancami. Tým sa objem pomoci pre ubytovacie a stravovacie služby zvýšil na takmer 21 % za december, kým ešte v októbri podiel dosahoval necelých 11 %. Rástlo aj relatívne zastúpenie stavebníctva a veľko- a maloobchodu. Badateľný je tiež útlm relatívnej váhy priemyselnej výroby, ktorý za rovnaké obdobie klesol z viac ako 35 % pod 14 %. Priemyselná výroba v počte podporených pracovníkov naďalej dominuje, hoci dochádza k znižovaniu podielu.

Viac sa o čerpaní „Prvej pomoci“ dočítate v aktualizovanom komentári Inštitútu sociálnej politiky TU.

O Inštitúte sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavný analytický a poradný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Venuje sa analýzam sociálnych politík, politík zamestnanosti a trhu práce, aby vláde aj širokej verejnosti prinášali spoľahlivé odporúčania, ktoré vedú k tvorbe kvalitných verejných politík.