Hlavné menu


Fond sociálneho rozvoja ocenili za zlepšenie výkonnosti

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 si z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, predsedu ÚNMS SR Jozefa Mihoka a predsedu hodnotiteľskej komisie Michala Ľacha prevzali generálna riaditeľka Fondu sociálneho rozvoja Alena Bašistová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian.

Fond sociálneho rozvoja sa zapojil do súťaže implementovaním modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality - Common Assessment Framework), ktorý hodnotí ako výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstva ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov a procesov.

Generálna riaditeľka Fondu sociálneho rozvoja Alena Bašistová vyjadrila poďakovanie svojim zamestnancom za aktívny prístup na zlepšovaní kvality poskytovaných služieb klientom, osobitne členom CAF tímu, ktorý vykonal samohodnotenie organizácie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu sa konalo 11. novembra 2013 v historickej budove Národnej rady SR. Oceňovanie bolo súčasťou Európskeho týždňa kvality.