Hlavné menu


Ministerstvo má projekt roka

Informačný systém Riadenie sociálnych dávok, ktorý pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorila spoločnosť Softec, sa stal Projektom roka 2013. Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo na siedmej výročnej konferencii eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“. Projekt roka 2013 vyhlásili Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter

Ocenený centralizovaný informačný systém podporuje riadenia sociálnych dávok vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Každý mesiac sa prostredníctvom neho vyplatia sociálne dávky v objeme viac ako 100 miliónov eur. Od nasadenia systému v novembri 2012 prebehli všetky výplaty dávok v riadnom termíne a bez problémov. Približne 1,3 milióna poberateľov sociálnych dávok tak ani nespozorovalo, že sa informačný systém vymenil. Aktuálne ho využíva cca 3 500 používateľov na 46 úradoch práce a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informačný systém je súčasťou národného projektu Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Cieľom tohto projektu je realizácia elektronických formulárov, ktoré občanom výrazne zjednodušia proces žiadania o sociálne dávky. Ukončený by mal byť koncom budúceho roka.