Hlavné menu


Výber odborných hodnotiteľov

 

 

16.02.2023

 

 

10.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vydáva Zmenu č.1 Výzvy s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

 

 

 

 

Archív