Hlavné menu


Aktuality

Vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie považujeme za nevyhnutné zvýšiť podporu ekonomiky, podnikov a zamestnancov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje najvyššiu pomoc na ochranu pracovných miest v histórii Slovenska. Na základe uznesenia vlády SR budeme za mesiace november a december 2021 vyplácať príspevky vo výške tzv. Prvej pomoci+ okrem opatrenia 3B. Zamestnávatelia a SZČO si tak budú môcť prilepšiť získaním vyššieho finančného príspevku až o 50% oproti pôvodnej schéme Prvej pomoci.

Viac

 
Podmienky Rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému na základe zadávania zákazky na poskytnutie služby na predmet „Elektronický transakčný systém pre rezort MPSVR SR“, uzavrelo predchádzajúce vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.júna 2019, a to na ďalšie 4 roky, teda na dobu určitú do 15. júna 2023.

Viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukciu vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Rezort práce preto spúšťa informačné stretnutia so zainteresovanými subjektami. Záujemcom o podporu chce poskytnúť informácie o plánovaných podmienkach s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripravenosť projektov. Vyhlásenie výzvy z Komponentu č. 13 Plánu obnovy a odolnosti sa predpokladá v marci 2022. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak presadil odloženie odvodov za november vo vládnom kabinete. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia si budú môcť požiadať o odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za november 2021. Opatrenie rezortu práce, ktoré ma zmierniť ekonomické dopady na odvádzateľov poistného, reflektuje na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie.

Viac

 
Bratislava, Nitra, Praha, 24. november 2021 – Hlas detí je dôležitý! V piatok 19. novembra 2021 sa o tom presvedčilo nielen Slovensko, ale po prvý raz aj Česko. Napriek mimoriadnej situácii bubnovalo naprieč oboma krajinami cez 40 000 detí a dospelých vo viac ako 380 školách, organizáciách, nadáciách, firmách, od Sokolova až po Veľké Kapušany. Zapojili sa aj banky či hudba Hradní stráže, Polície ČR i Polícia SR.

Viac

Prepájanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc druhých je nevyhnutným základom pre fungujúci systém dlhodobej starostlivosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto všetky potrebné kroky zhrnulo do Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Jej zámerom je predovšetkým pozitívne ovplyvniť kvalitu a dostupnosť dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá v konečnom dôsledku zlepší kvalitu života a zabezpečí individuálne potreby pre dlhodobo chorých.

Viac

Október potvrdil pozitívny trend na trhu práce. Nezamestnanosť stále klesá. Miera evidovanej nezamestnanosti, ako aj miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 18 mesiacov. V októbri evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej ľudí nad 50 rokov od mája 2020.

Viac

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 31. októbru 2021 na udržanie pracovných miest takmer 2,1 miliardy eur a podporilo viac ako 4,95 milióna mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Finančnú pomoc na zmiernenie negatívnych sociálnych a ekonomických dopadov budeme vyplácať až do konca roka. Príspevky poskytujeme vo výške pôvodnej schémy Prvej pomoci s výnimkou opatrenia 3B.

Viac

Aj tento rok si Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripomína Európsky deň na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. novembra) originálnym spôsobom. V spolupráci s Radou Európy pripravilo slovenskú verziu brožúrky a pasu detských práv, ktoré najmenším umožnia objaviť svoje práva zrozumiteľným a zábavným spôsobom.

Viac

Bratislava, Nitra, Praha, 12. november 2021 – Už po ôsmykrát sa 19. novembra bude Slovenskom rozliehať hlas bubnov. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a nezisková organizácia Centrum Slniečko pripravili ďalší ročník akcie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“. Záštitu nad podujatím opäť prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Prvý raz bude počuť bubnovanie aj v Českej republike vďaka Centru Locika, z. ú.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet