Hlavné menu


Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni mailom poslať zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak pre uzatvorenie zariadenia pre určitú skupinu fyzických osôb im ju poskytovať nemôžu s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka.

Viac

 
 
MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.

Viac

Novým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny je Milan Krajniak. Je súčasťou vlády premiéra Igora Matoviča, ktorú vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 21. marca 2020. Na čele rezortu vystriedal po ôsmich rokoch Jána Richtera.

Viac

Celková miera nezamestnanosti sa vo februári tohto roku udržala na januárovej hodnote 6,13 %, medziročne poklesla o 0,22 p. b. Evidovaná nezamestnanosť však medzimesačne vzrástla 0,07 p. b a dosiahla 5,05 %. Medziročne sa znížila o 0,11 p. b. Trh práce eviduje stále viac ako 90-tisíc voľných pracovných miest.

Viac

 
V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu.

Viac

Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.

Viac

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.

Viac

 
MPSVR SR v súvislosti s koronavírusom upriamuje pozornosť na preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých organizácií rezortu, predovšetkým však úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, či sekundárne zariadení sociálnych služieb, a pod. Ide o inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvýšeným počtom ľudí.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce. Tak ako každý rok, aj teraz bolo podujatie spojené s pripomenutím si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.

Galéria

Viac

V prvom mesiaci tohto roka sa evidovaná miera nezamestnanosti udržala pod hranicou päť percent a dosiahla 4,98 %. Medziročne sa znížila o 0,28 percentuálneho bodu. Prácu si v januári aktívne hľadalo 137 087 ľudí, čo je o 7 143 osôb menej ako rok predtým.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet