Hlavné menu


Sumy príspevkov pre rodičov

 

príspevok pri narodení dieťaťa

829,86 € - dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
151,37 € - dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
+ 75,69 €/dieťa - dvojčatá a viacerčatá

príspevok na viac súčasne narodených detí   110,36 € 
prídavok na dieťa  30,00 € 
príplatok k prídavku na dieťa  30,00 € 
rodičovský príspevok  

a) 280 mesačne,
b) 383,80 mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.