Hlavné menu


Zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Zasadnutie rady _28. septembra 2023

 

Zasadnutie rady 20. júna 2023

 

Zasadnutie rady _7. marca 2023

 

Zasadnutie rady _18. októbra 2022

 

Hlasovanie per rollam