Hlavné menu


Rok 2021

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2021:

  • Dátová príloha ku kapitolám 1 a 2 (.xlsx), (.ods)
  • Dátová príloha ku kapitole 3 (.xlsx), (.ods)
  • Dátová príloha ku kapitolám 4 a 5 (.xlsx), (.ods)