Hlavné menu


Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SODSK)

Formuláre k výkazu:

 

Vyplnené formuláre:

Bratislavský kraj (.pdf, .xls)
Trnavský kraj ( .pdf, .xls)
Trenčiansky kraj ( .pdf, .xls)
Nitriansky kraj ( .pdf, .xls)
Žilinský kraj ( .pdf, .xls)
Banskobystrický kraj ( .pdf, .xls)
Prešovský kraj ( .pdf, .xls)
Košický kraj ( .pdf, .xls)
 
 
Bratislavský kraj ( .pdf, .xls)
Trnavský kraj ( .pdf, .xls)
Trenčiansky kraj ( .pdf, .xls)
Nitriansky kraj ( .pdf, .xls)
Žilinský kraj ( .pdf, .xls)
Banskobystrický kraj ( .pdf, .xls)
Prešovský kraj ( .pdf, .xls)
Košický kraj ( .pdf, .xls)

 

Bratislavský kraj (.pdf.xls)
Trnavský kraj (.pdf.xls)
Trenčiansky kraj (.pdf.xls)
Nitriansky kraj (.pdf.xls)
Žilinský kraj (.pdf.xls)
Banskobystrický kraj (.pdf.xls)
Prešovský kraj (.pdf.xls)
Košický kraj (.pdf.xls)

 

Bratislavský kraj (.pdf.xls)
Trnavský kraj (.pdf.xls)
Trenčiansky kraj (.pdf.xls)
Nitriansky kraj (.pdf.xls)
Žilinský kraj (.pdf.xls)
Banskobystrický kraj (.pdf.xls)
Prešovský kraj (.pdf.xls)
Košický kraj (.pdf.xls)
 
 
Bratislavský kraj (.pdf, .xls)
Trnavský kraj (.pdf.xls)
Trenčiansky kraj (.pdf.xls)
Nitriansky kraj (.pdf.xls)
Žilinský kraj (.pdf.xls)
Banskobystrický kraj (.pdf.xls)
Prešovský kraj (.pdf.xls)
Košický kraj (.pdf.xls)
  • za rok 2013:  SR (.pdf, .xls)
  • za rok 2012:  SR (.pdf.xls)
  • za rok 2011:  SR (.pdf, .xls)
  • za rok 2010:  SR (.pdf.xls)
  • za rok 2009:  SR (.pdf.xls)
  • za rok 2008:  SR (.pdf.xls)